صنایع روشنایی هادی نور

 

 صنایـع روشنایـی هـادی نـــور در سـال 1358 به عنـوان سازنده انـواع چـراغ های فلورسنت آغـاز به کار نموده و با بهره گیری از فنـاوری جدیـد و استفـاده از متخصصین مجرب و کارآزموده توانسته است به پیشرفت چشمگیری در زمینه طراحی و تولید انواع چراغهای روشنایی برسد.

صنایع روشنایی هادی نور درمساحتی به وسعت 4000 متر مربع، شامل بخش های طراحی،قالبسازی،فلزکاری،شستشو، نقاشی،مونتاژ و کارتن سازی مشغول به تولید می باشد.

تلاش ما برآنست تا محصولی شایسته و دارای کیفیت مناسب و استاندارد را فراهم و دربازارهای داخلی و جهانی عرضه نمایئم.